Det handlar om att prova nya saker, om relationer och upplevelser