Ta vara på din förmån

Skulle du mot förmodan ha missat vad grejen med ditt Lunchkulturkort är så kan du nästan höra det på namnet – att främja en härlig lunchkultur på din arbetsplats. Att ta sig tid till att äta men framförallt till att sitta ner tillsammans med kollegor har visat sig vara en viktig del av lunchrasten.

 

Lunchsubvention

En gång i tiden kunde arbetsgivare skattefritt subventionera personalens arbetsmåltider/lunch genom kuponger eller reducerat pris på maten i personalmatsalen eller andra restauranger. 1991 var det dock slut på det roliga och reglerna kring subventionerna för arbetsmåltider ändrades. Arbetsgivare fick börja betala sociala avgifter och arbetstagaren fick börja betala skatt på förmånsbeloppet, något som visade sig ha negativa effekter på oväntat håll.

 

Vad hände sen?

En tid efter att subventionen tagits bort så genomfördes en studie där man undersökte om svenskarnas matvanor förändrats efter att reglerna ändrats. Som väntat så visade det sig att betydligt färre arbetstagare åt lunch i personalmatsalen eller på restaurang. Sedan skattereformen genomfördes och fram till studien gjordes minskade antalet lagade måltider per dag, frekvensen av kaffebröd och sötsaker minskade samtidigt som konsumtionen av frukt ökade.

 

Det fina i kråksången var dock att inga samband hittades mellan kostens näringsinnehåll och förekomst av subventionen – det visades sig alltså att kosten inte blivit sämre sett ur ett näringsperspektiv och att de som deltog i studien hade ett kroppsindex som var normalt.

 

Maten – inte det viktigaste

Det intressanta med studien var dock att den visade en aspekt som man egentligen inte hade som avsikt att undersöka – nämligen att trivseln och gemenskapen kring måltiderna blivit sämre efter att reglerna ändrades.

 

Detta är något som vi på Lunchkultur tagit fasta på och tycker är väldigt viktigt – att ta sig tid att sitta ner tillsammans och få en paus från jobbet. Studien som gjordes efter att reglerna kring subvention ändrades är bara ett av flera exempel på undersökningar som visar att måltiden fyller fler funktioner än att bara få i sig sin mat. Så skippa skrivbordslunchen, ta med ditt Lunchkultur-kort och haka på dina kollegor nästa gång det vankas lunch.

 

Källa: Matvanor före och efter beskattningen av lunchsubventionerna av Maria Lennernäs, Wulf Becker och Ulla Hagman