Mer än lunchlådans innehåll

Lunchen är inte bara till för att du ska få en chans att fylla på med energi under dagen utan handlar också om att umgås med dina kollegor och lära känna varandra genom att prata om något annat än jobbet en stund. Stress är en vanlig anledning till att avstå den gemensamma lunchen och äta framför datorn istället – ett typiskt exempel på en negativ stresspiral. Om du inte tar dig tiden att äta, varva ner och socialisera blir du tröttare och presterar sämre.

 

Din omgivning och de personer du äter med har faktiskt stor betydelse för hur du upplever maten, men framför allt hur återhämtad du känner dig efter lunchen. En social lunch stärker dessutom gemenskapen, vilket i sin tur minskar konflikterna på jobbet.

 

Oxytocin – Kroppens “må-bra-hormon”

Oxytocin är kroppens egna ”må-bra-hormon” vilket bland annat utsöndras när vi äter och när vi har ögonkontakt med varandra. När oxytocin utsöndras infinner sig ett lugn i oss och våra stressnivåer sänks samtidigt som våra relationer stärks. Att äta tillsammans med andra är därmed en källa till detta hormon i dubbel bemärkelse; genom att äta tillsammans bygger vi en känsla av trygghet, något som har en lugnande effekt på vårt nervsystem.

 

Bra relationer ökar trivseln

Vi tillbringar mer tid på jobbet än hemma på vardagar och många umgås därmed mer med kollegorna än med sin familj och sina vänner under en vecka. Flera studier har visat att goda relationer på jobbet gör att vi trivs bättre.

 

I en av dessa studier tittade man på hur brandmän interagerar och hur de genom att äta tillsammans, skapar en bättre sammanhållning. Att studera just brandmän är intressant, då det krävs stor tillit mellan individerna i arbetet. I studien har man uppmärksammat att flera individer åt lunch tillsammans för den sociala aspekten snarare än för intagandet av mat. Att gemanskapen är det viktigaste var tydligt då även de individer som hade en avvikande kosthållning ändå närvarade de på  lunchen, även om deras egen måltid redan var uppäten eller om de hade annan kost.

 

Relationer mellan arbetsgrupper

Studier har även visat att arbetsgrupper som äter tillsammans har en bättre sammanhållning sinsemellan och därmed har ett bättre samarbete. Det handlar om något så enkelt som att få tillfälle att prata om annat än jobbet, men även att kunna bolla tankar och idéer i ett mer avslappnat sammanhang. Även om man har en god dialog under arbetsdagen, så ger måltiden en chans att prata och diskutera på en annan nivå och utan störningsmoment som inkommande telefonsamtal eller brådskan att få iväg ett mail. Över en lunch, eller en kaffe för den delen, får du möjlighet att bygga relationer med personer på arbetsplatsen som du vanligtvis inte arbetar tillsammans med. Något som ger möjlighet till att få nya ögon på de projekt man jobbar med eller att hitta nya samarbeten mellan olika enheter. Att inte stressa över att behöva komma på en lösning har visat sig vara en bidragande faktor till att bli mer lösningsorienterad.

 

Lunchen handlar alltså inte bara om vad du du har i din lunchlåda. Det handlar om att bygga relationer, bli mer effektiv, välmående och öka trivseln på din arbetsplats.